Impressum

FAMAGA не е одговорна за каква било директна или индиректна штета што произлегува од користењето на оваа веб-страница. Групацијата FAMAGA се труди да обезбеди точност на информациите и податоците содржани на нејзината веб-страница. Поради широката разновидност на информации и спецификации на производи, исклучуваме каква било гаранција за точноста и комплетноста на дадените информации.
Адреса:
FAMAGA Group OHG Hinter den Kirschkaten 83 D 23560 Lübeck
Телефон:
+49 (0) 45198920681
Факс:
+49 (0) 45198920683
Е-пошта:
info@famaga.de
СЕО:
Emil Aghayev
Timur Aghayev
HRA 6714 HL
USt-IdNr.:
DE268455112
На главната