Одберете
  • Брендот
  • product

+389 (2) 322 71 60

Нашата компанија не е производител, овластен дистрибутер или овластен претставник на брендот Eltra во Македонија. Приватните трговски марки и броеви на написи прикажани на оваа веб-локација се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Eltra

Продавам кој било производ од каталогот Eltra по поволни цени

  • Incremental encoders ,
  • Absolute encoders ,
  • Linear encoders ,
  • Accessories
Артикал
Опис
Цена
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената
На барање
Дознаjте jа цената

Веб-страницата содржи само дел од каталошките артикли Eltra.

Ако не сте го нашле артикал што ви треба, испратете барање на пошта [email protected] и ние секако ќе ви испратиме комерцијален предлог.

За производител

Производите на ELTRA стануваат сè повеќе барани поради широкото воведување на автоматизација и иновативни технологии. Автоматизацијата на производните процеси ја зголемува точноста и квалитетот на деловите за производство, ги зголемува трошоците, ја намалува потрошувачката и трошоците за материјали, намалувајќи ги трошоците, диктира употреба на специјални уреди. Сензорите обезбедуваат контрола на движењето на работните механизми во процесот на технолошките операции. Сензорот ELTRA стана незаменлива компонента на повеќето автоматизирани системи. Италијанската компанија го најави своето присуство на пазарот во 1985 година. Успехот на претпријатието се состои од:

  • претпазливи инвестициски политики;
  • сеопфатно проучување на побарувачката;
  • воведување иновативни идеи и напредни технологии;
  • привлекување на високо квалификувани специјалисти.

Главниот концепт на производителот е оптимизација на производниот циклус и ослободување на уреди за индивидуални услови. Сите производи се подложени на ригорозна контрола на квалитетот и се во согласност со меѓународните сертификати. Проширувањето на продажната мрежа ги направи уредите под брендот ELTRA познати не само во Европа, туку и во Азија и САД.

Кодерите обезбедуваат точно позиционирање на погонот и другите механизми на машински алати, машини, единици, која било индустриска опрема. Производителот, проучувајќи ги барањата на пазарот, постојано ги подобрува своите производи, нудејќи производи со нови карактеристики. Инкрементален енкодер базиран на оптички ја контролира положбата и аголната брзина на подвижните вратила. Употребата на магнетни енкодери обезбедува зголемена точност на позиционирање, а апсолутните енкодери кои користат фотоелемент можат да зачувуваат податоци за позицијата откако механизмите ќе се исклучат. Производителот нуди енкодери отпорни на експлозија и други сензори со посебни својства за специфични барања.

Линеарните и оптичките инкрементални системи обезбедуваат максимална прецизност не само во контролата на движењето, туку и во медицинската технологија, синхроните/асинхроните мотори, текстилната индустрија, производството на хартија и многу други области. Линеарните потенциометри работат сигурно дури и при тешки работни услови и се лесни за инсталирање и одржување.

Инкременталните енкодери ја следат промената на положбата на вратилото во однос на положбата земена како референтна точка, без оглед на насоката на ротација. Eltra има развиено широк опсег на инкрементални енкодери од различни типови (оптички или магнетни), различни монтажи со широк опсег на мерење. Покрај стандардните енкодери, Eltra нуди можност за развој и производство на уред кој ќе ги задоволи индивидуалните барања на одреден клиент.

Производи на компаниjата

Incremental encoders

Incremental encoders

Absolute encoders

Absolute encoders

Linear encoders

Linear encoders

Accessories

Accessories

Овде можете да купите производи од други брендови